Mùa thu và cảnh Sát

chú thích hình ảnh,

Mùa thu và cảnh Sát, Hôm ấy lão giã con bé những hai phát mà đến khi con bé đứng dậy mặc quần áo trông lão vẫn còn thòm thèm.