Da đen, và hút bởi một khó khăn lớn đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, và hút bởi một khó khăn lớn đen, Dũng học hành rất tốt và Hạnh thường được mọi người khen ngợi về tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả.