Hư con gà trong dữ strapon hành động

तस्वीर का शीर्षक ,

Hư con gà trong dữ strapon hành động, Cặc của Dương có lớn thêm đôi chút vì đang thoi thóp trương nở nhưng chủ yếu vẫn là do lồn Nga siết quá mạnh.