Peru Pendejo trả Sol công cộng sống trên Cam

तस्वीर का शीर्षक ,

Peru Pendejo trả Sol công cộng sống trên Cam, Bỗng một tiếng phụt bất chợt vang lên, ánh sáng đến từ ngọn lửa le lói trên ngọn nến ở hướng chính diện.