Nóng, tây Ấn độ cung Cấp Một á

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, tây Ấn độ cung Cấp Một á, Mạnh lên cho con nó thấy anh mới thật sự xứng đáng với em, để nó hiểu không thể nào so nổi với ba của nó.