Lớn vú em cho thấy cái mông của cổ và cứa

chú thích hình ảnh,

Lớn vú em cho thấy cái mông của cổ và cứa, Trước mặt Khánh Phương toàn thân lõa lồ bóng bẩy ướt át như một nàng tiên cá làm máu huyết cả hai chú cháu tức khắc chảy rần rần.