Nóng Tóc Nâu Chà L. Lại Với Nhau Cho Đến Khi Họ Đi.

chú thích hình ảnh,

Nóng Tóc Nâu Chà L. Lại Với Nhau Cho Đến Khi Họ Đi., Dương kéo xuống đến ngang mông chỉ thấy Nga nấc lên trong âm điệu nghẹn ngào.