0005 HusufengNurses Đài Loan Tiếng Hoa Y Tá

chú thích hình ảnh,

0005 HusufengNurses Đài Loan Tiếng Hoa Y Tá, Thế Phong cũng thành thật kể ra hết mọi sự việc, ông Hưng bàng hoàng khi nghe lời kể của con trai mình nhưng đây không phải lúc để ông kinh ngạc.