Tự lớn,,

chú thích hình ảnh,

Tự lớn,,, Lúc này, Khánh Phương mới lưu ý giữa hàng chỗ ngồi đối diện mình có một bậc thang nhỏ dẫn vào khoang lái phía trước.