Nhồi mèo lời tự bào chữa cho...

chú thích hình ảnh,

Nhồi mèo lời tự bào chữa cho..., Nói xong lão già xỏ vội đôi giày rồi bước thẳng ra cửa, để mặc Phương Dung tồng ngồng ngồi đó nhìn theo với ánh mắt đầy hậm hực.