Bà tay

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà tay, Bỗng ông Quân trở mình khiến cho Ngọc Diệp giật bắn người, suýt chút nữa va đầu vào cánh cửa.