Người á rập teen trên msn

chú thích hình ảnh,

Người á rập teen trên msn, Lúc này Tấn Vương mới đúng là kẻ mà ngay cả ông Bắc cũng phần nào e ngại.