Những người giỏi nhất

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người giỏi nhất, Trục Nhật bị khống chế, chiếc cánh đang bị Dương kéo ra, cộng thêm vết chém của Hoài Bão, cuối cùng chiếc cánh đen cũng đứt lìa.