Lùn tóc con ngăm đen ấy với hay th? t bị một thông đít

chú thích hình ảnh,

Lùn tóc con ngăm đen ấy với hay th? t bị một thông đít, Nhi liên tục hóp bụng mỗi khi tay Dương tiến lên cao, rồi Nhi thở hắt ra khi bàn tay đảo chiều di chuyển xuống khớp gối.