Hành Động Dã Ngoại Nào Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hành Động Dã Ngoại Nào Nóng Tóc Vàng, Nghe hắn nói như vậy, Trương Uyển nở một nụ cười ý vị thâm trường, Lời này sao chị có thể tin đây? Chẳng lẽ chị Phỉ không giúp em?.