Đen POV biến thái trắng, con khốn

chú thích hình ảnh,

Đen POV biến thái trắng, con khốn, Mặt Từ Nhuyễn đỏ bừng xấu hổ, anh ăn giống như đang được thưởng thức mỹ vị, đào móc phía dưới của cô để ăn.