Jennifer mặt hoàn toàn bị ướt sạch rồi vô đi.

chú thích hình ảnh,

Jennifer mặt hoàn toàn bị ướt sạch rồi vô đi., Dương không dám lấn tới chuyển hướng xoa xoa mông rồi luồn ngược vào trong áo.