Cô gái trẻ ngày Ames, Bước,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái trẻ ngày Ames, Bước,, Nó đã cao lớn có đủ sự dũng mãnh của một người đàn ông nên dẫu có treo thêm một trọng lượng đáng kể vẫn có thể bước đi vững vàng trên từng nấc thang.