Chín Người Phụ Nữ Mơ Về Khó Với Mày, Tình Dục

chú thích hình ảnh,

Chín Người Phụ Nữ Mơ Về Khó Với Mày, Tình Dục, Những giọt nước mưa mát lạnh làm cho một vài kẻ đang say máu chém giết thức tỉnh ngẩng người… Ánh mắt đỏ ngầu của chúng cũng biến đổi thành vẻ ngơ ngác lẫn hoảng loạn.