Đen đầy nóng màu đen và hạt dẻ

chú thích hình ảnh,

Đen đầy nóng màu đen và hạt dẻ, Trung ngồi thẳng lưng làm ra giọng ồm ồm mang chất Bắc đặc sệt như diễn tả biểu cảm của ông Tổ.