Đầu trọc ngớ ngẩn trickling mọi thứ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đầu trọc ngớ ngẩn trickling mọi thứ, Nga quay lại ngồi thụp xuống bàn không dám tin vào mắt mình, nó đang tiến đến chỗ này mang theo một trời đe dọa.