Với cảnh sát trên giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Với cảnh sát trên giường, Mỗi người đều được phát một tấm chăn, một phần thức ăn, đồ uống… Họ sẽ ngủ trong này một đêm chờ đến sáng mai nhận căn nhà mới.