Lùn tóc con ngăm đen ấy đã từng như một món đồ chơi tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc con ngăm đen ấy đã từng như một món đồ chơi tình dục, Thực chất chẳng có mùi nào mà do Dương tự tưởng tượng khi mũi chỉ cách lồn mẹ hơn một gang tay.