Sừng nhỏ tóc vàng ở trạm cảnh sát chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Sừng nhỏ tóc vàng ở trạm cảnh sát chết tiệt, Ý cậu là… Vì cha cậu ta là quan chức nên tôi phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn? Dạ.