Hói Yêu Cầu Vỗ

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói Yêu Cầu Vỗ, Trục Nhật vừa thoát ra liền bị mưa kiếm bao phủ, cánh đen trên vai hắn hóa thành lớp khiên bao bọc bản thân.