Bà,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà,, Vậy là giờ vẫn đang bị xước hả mẹ? Viêm luôn chứ xước gì nữa, bởi vậy cứ nghe đau âm ỉ.