Sinh nhật đóng ống

तस्वीर का शीर्षक ,

Sinh nhật đóng ống, Hai đứa con chị cũng ngoan nữa, chị chỉ có việc ở nhà lo cơm nước cho gia đình và đưa đón con đi học vậy thôi.