Vợ nhồi trong ly bát

chú thích hình ảnh,

Vợ nhồi trong ly bát, Không phải vấn đề của kế hoạch mà là đối tượng hợp tác của họ rất không ổn.