Đi nào bạn gái tôi mặc áo ngực, 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Đi nào bạn gái tôi mặc áo ngực, 3, – Năm nay thằng Khánh cũng 23 rồi, cái Vy 22, mà con gái cưới hỏi tuổi 22 là đẹp nhất đấy em ạ – mẹ tôi nói.