Chín vớ tín đồ ngốc strapon

chú thích hình ảnh,

Chín vớ tín đồ ngốc strapon, Dương nhìn lưỡi kiếm trong suốt với rồng vàng bên trong, hắn có thể cảm nhận được một trạng thái sức mạnh khác lạ mà Nghịch Thiên kiếm trước đây không hề có.