Non, Ấn độ, người yêu bắt bởi bạn bè

chú thích hình ảnh,

Non, Ấn độ, người yêu bắt bởi bạn bè, Đám người đông nghịt bên ngoài cũng sửng sốt nhìn không biết chuyện gì vừa xảy ra.