Cô dâu, butts và nutts

chú thích hình ảnh,

Cô dâu, butts và nutts, Cần, mỗi tháng em gái cần hai triệu tiền học, ba triệu để cha ăn uống sinh hoạt, còn năm mươi triệu, để trả nợ và giúp cha không phải chịu nhiều đau đớn.