SDT Đôi Gloryhole - Kirino và ơ-rê-ka

तस्वीर का शीर्षक ,

SDT Đôi Gloryhole - Kirino và ơ-rê-ka, Đúng là thằng quỷ sứ thiệt mà, cưng chiều riết rồi không coi lời nói tui ra gì.