Mình lớn

chú thích hình ảnh,

Mình lớn, Nàng ngả lưng bên cạnh ông Hải đang ngáy khò khò mặc kệ váy ngủ ngắn xắn cao trưng cả xì líp ra ngoài.