Clothed Tóc Nâu Giữ Thằng Thử Giọng

तस्वीर का शीर्षक ,

Clothed Tóc Nâu Giữ Thằng Thử Giọng, Theo hướng cảm ứng, cánh tay của Ma Quân thọc xuyên qua lớp phong ấn của Lạc Long Quân, tìm đúng vào vị trí con mắt của Thiên vừa bị Trục Nhật ném đi và chụp lấy.