Lisa & Color - Bóng Đá Mẹ Đi Hoang Dã!

chú thích hình ảnh,

Lisa & Color - Bóng Đá Mẹ Đi Hoang Dã!, Nàng hy sinh vì gia đình, vì người nàng yêu thương là sai sao, tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy.