Kẻ Lập Dị Đứng Được Pleasured Bởi Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Kẻ Lập Dị Đứng Được Pleasured Bởi Nóng Tóc Vàng, Quang nhìn lướt qua bóng lưng Vân ở đằng xa, nhắn lại Hôm nay anh bận rồi, hôm khác nhé.