Thủ dâm, những giấc mơ, cảnh Sát

chú thích hình ảnh,

Thủ dâm, những giấc mơ, cảnh Sát, Lão tiến đến đè nàng nằm ngửa ra sàn, nàng quyết liệt chống trả, tay chân đạp loạn xạ làm mọi thứ đổ ngã tứ tung, con thuyền cũng bị nàng làm cho chao đảo.