LA cảnh Sát trung sĩ điếu xì-gà và đổ thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

LA cảnh Sát trung sĩ điếu xì-gà và đổ thằng, Có phải anh lúc trước cũng bị mang lên giường như vậy?! Khánh Phương vuốt ve dương vật to lớn của Trung, ánh mắt lúng liếng nhìn lên anh hỏi.