Một mặt thời gian.

chú thích hình ảnh,

Một mặt thời gian., Nước bọt từ mõm lão già thừa dịp trào sang hòa lẫn với dịch vị thơm tho của nàng khi hai khoang miệng chính thức được kết nối.