Nữ hoàng ấn độ

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ hoàng ấn độ, Hắn cũng ngạc nhiên vì Khánh Phương hôm nay nói chuyện rất bạo gan không còn vẻ e ấp xấu hổ.