HAI XÚC TÓC VÀNG FISTING VÀ ĐÔI MÓN ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN

chú thích hình ảnh,

HAI XÚC TÓC VÀNG FISTING VÀ ĐÔI MÓN ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN, Lúc này Đan Trung từ bên ngoài bước nhanh vào đưa cho Giáo sư Châu một tập báo cáo.