- Mùi rất có khó với mày, tình dục

chú thích hình ảnh,

- Mùi rất có khó với mày, tình dục, Chị Phỉ, em chịu không nổi, chị quay lại đi, chống người về phía thân cây.