Đầu tại sao xem phim hoạt hình

chú thích hình ảnh,

Đầu tại sao xem phim hoạt hình, Nhi không cao như Nga mà chỉ đứng tới mang tai nhưng dáng dấp lại rất cân đối.