Gái lên,,

तस्वीर का शीर्षक ,

Gái lên,,, Hỏi vậy thôi chứ anh biết có đời nào em chịu buông đám học trò phiền phức của em đâu.