Ngạc nhiên rồi chà hấp dẫn chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngạc nhiên rồi chà hấp dẫn chó chết, Thảo Trinh ngây ngốc không hiểu làm sao mà ba nuôi và mẹ ruột mình lại biết rõ tên nhau như vậy, trong khi chính nàng chưa nói tên hai người ra cho đối phương biết.