Vớ cô tóc vàng với món đồ chơi người lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ cô tóc vàng với món đồ chơi người lớn, Sở dĩ phải niệm phật bằng một tay là vì tay còn lại Thích Đông đang bó bột, nách thì kẹp cây nạng vì chân hắn cũng thế.