Kem chảy và tự đút

chú thích hình ảnh,

Kem chảy và tự đút, Quang gãi gãi đầu nhìn Uyên ngủ thiếp đi, cậu nở nụ cười khổ rồi tắt vòi nước, nhanh chóng bế cô chị ra ngoài.