Da Đen, Tiếng Anh, Freak

तस्वीर का शीर्षक ,

Da Đen, Tiếng Anh, Freak, Phía trên đã chờ sẵn một chiếc trực thăng sơn trắng bóng bẩy phần đuôi có logo của Tập đoàn Bắc Nam.