Tuyết và cô Gái;, cô bé ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyết và cô Gái;, cô bé ..., Vài giây sau Hoài Nam nét mặt âm trầm khó chịu mở cửa phòng tắm bước ra.